Правила за ползване на сайта

Общи условия

  • Авторски права
    Всички елементи на съдържанието на www1.sf.pdefense.org, включително дизайн, софтуерни програми, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собствениците на www1.sf.pdefense.org и неговите партньори, предоставили съответната информация, като нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

    Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без писмено разрешение на собствениците на www1.sf.pdefense.org и/или неговите партньори е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на www1.sf.pdefense.org, посочване на източника и добавяне на линк www1.sf.pdefense.org.

  • Потребители
    Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата на https://www1.sf.pdefense.org всеки потребител е длъжен да се запознае с настоящите Правила за ползване на сайта, като при прочитането и запознаването с тях, той удостоверява, че при следващо ползване (зареждане на www1.sf.pdefense.org ) той е съгласен с тях. Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта www1.sf.pdefense.org, не може да бъде причина за предявяване на негови искове към www1.sf.pdefense.org и неговите собственици.